نویسنده: سهرابی

وب سایت: http://ahanalat.7gardoon.com

آنكتاد در جديدترين گزارش خود از افزايش 86 درصدي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران به رقم 3.016 ميليارد دلار طي سال 2009 به رغم افت 37 درصدي سرمايه گذاري ها در جهان طي اين سال خبر داد.
افزايش 86 درصدي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران
فارس مشروح گزارش جديد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي 2010 را منتشر كرد: افزايش 86 درصدي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران، كاهش 37 درصدي در جهان به گزارش گروه اقتصاد بين‌الملل خبرگزاري فارس، كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) جديدترين گزارش سالانه خود موسوم به "گزارش سرمايه گذاري جهان 2010 " را منتشر كرده است. اين گزارش مربوط به آمار سرمايه گذاري در جهان و به تفكيك كشورهاي مختلف طي سال 2009 است. *كاهش 37 درصدي سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهان در سال 2009 بان كي مون دبيركل سازمان ملل در پيشگفتار اين گزارش نوشته است: روند احياي اقتصادي و مالي جهان همچنان شكننده است و با ريسك هاي در حال ظهور، فشارها به سرمايه گذاري هاي عمومي و عوامل ديگر مورد تهديد قرار گرفته است. براي تداوم روند احيا سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي عامل مهمي در برانگيختن رشد و اشتغال است. سرمايه گذاري مستقيم خارجي نقش مهمي در اين زمينه ايفا مي كند. بر اساس اين گزارش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان طي سال 2009 با كاهش شديد مواجه شد. بعد از كاهش 16 درصدي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال 2008 اين رقم در سال 2009 نيز با كاهش قابل ملاحظه 37 درصدي مواجه شد و به 1.114 تريليون دلار رسيد. ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال 2008 بالغ بر 1.77 تريليون دلار اعلام شده بود. اين گزارش با توجه به وضعيت سرمايه گذاري ها در نيمه نخست سال 2010 پيش‌بيني كرده است سال 2010 سال رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان باشد. بر اساس پيش بيني آنكتاد حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان طي اين سال به 1.2 تريليون دلار خواهد رسيد و اين رقم در سال 2011 به 1.3 تا 1.5 تريليون دلار و در سال 2012 به 1.6 تا 2 تريليون دلار افزايش خواهد يافت. بر اين اساس سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه و در حال گذار طي سال 2009 با كاهش 27 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به 548 ميليارد دلار رسيد. اين در حالي بود كه طي شش سال متوالي سرمايه گذاري در اين كشورها افزايش يافته بود. ميزان كاهش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان توسعه يافته بيشتر بوده است به طوري كه طي سال 2009 بالغ بر 565 ميليارد دلار سرمايه گذري مستقيم خارجي در كشورهاي توسعه يافته انجام شد كه اين رقم نسبت به سال قبل از آن 44 درصد كاهش يافت.اين رقم براي سال 2008 بالغ بر 1.018 تريليون دلار و براي سال 2007 نيز 1.444 تريليون دلار اعلام شده است. آمريكاي شمالي شاهد بيشترين كاهش سرمايه گذاري مستقيم خارجي طي سال 2009 بوده است. به طوري كه حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين منطقه طي سال 2009 با كاهش 60 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و از 379 ميليارد دلار به 148ميليارد دلار كاهش يافت. *سهم 68 ميليارد دلاري خاورميانه از سرمايه‌گذاري 1.114تريليوني در جهان منطقه خاورميانه نيز همچون مناطق ديگر با كاهش حجم سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي در سال 2009 مواجه شد. در مجموع حجم سرمايه‌گذاري‌ها مستقيم خارجي در خاورميانه از 90 ميليارد دلار در سال 2009 به 68 ميليارد دلار در سال 2009 رسيده كه كاهش 25 درصدي را نشان مي دهد. عربستان با جذب 35.5 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در رتبه اول منطقه قرار داشته است. پس از آن قطر با جذب 8.7 ميليارد دلار، تركيه با 7.6 ميليارد دلار و لبنان با 4.8 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم و چهارم جاي گرفته‌اند. اين رقم براي ساير كشورها عبارت است از بحرين 257 ميليون دلار،عراق 1.07 ميليارد دلار،اردن 2.38 ميليارد دلار،كويت 145 ميليون دلار، عمان 2.2 ميليارد دلار، فلسطين 33 ميليون دلار، سوريه 1.43 ميليارد دلار، يمن 129ميليون دلار. به موازات كاهش ورود سرمايه ها به خاورميانه حجم سرمايه خروجي از اين منطقه نيز با 37درصد كاهش در سال 2009 مواجه شد و به 27 ميليارد دلار رسيد. در سال 2008 حجم سرمايه گذاري هاي اين منطقه در خارج 37 ميليارد دلار اعلام شده بود. كويت با سرمايه گذاري 8.7 ميليارد دلاري در رتبه اول منطقه از اين نظر قرار داشته است. پس از آن عربستان با 6.5 ميليارد دلار و قطر با 3.7 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند. اين رقم براي ساير كشورها عبارت است از بحرين منفي 1.72 ميليارد دلار، عراق 116 ميليون دلار، اردن 72 ميليون دلار،لبنان 1.12 ميليارد دلار، عمان 4.6 ميليون دلار، فلسطين 36 ميليون دلار،سوريه منفي 3 ميليون دلار،تركيه 1.55 ميليارد دلار، امارات 2.7 ميليارد دلار و يمن 66 ميليون دلار. ايران در آمار اين منطقه كه با عنوان «آسياي غربي» در گزارش آنكتاد آمده است قرار داده نشده و در بخش آسياي جنوبي ذكر شده است. * افزايش 86 درصدي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران طي 2009 ايران جزء معدود كشورهايي بوده است كه طي سال 2009 با رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي مواجه شده است. در منطقه خاورميانه فقط كشورهاي ايران، لبنان و قطر با افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي و بقيه كشورهاي منطقه با كاهش مواجه شده اند. بر اساس گزارش آنكتاد حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در ايران طي سال 2009 با رشد قابل توجه 86 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و از 1.615 ميليارد دلار در سال 2008 به 3.016 ميليارد دلار در اين سال رسيد. اين در حالي است كه در سال 2008 سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران با كاهش 10 درصدي نسبت به سال 2007 مواجه شده بود. بر خلاف افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران سرمايه گذاري هاي ايران در خارج طي سال 2009 كاهش يافته و به 356 ميليون دلار رسيده است.ميزان سرمايه گذاري هاي مستقيم ايران در خارج طي سال 2008، 380 ميليون دلار اعلام شده بود. در سال 2007 ، نيز 302 ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم توسط ايران در خارج انجام شده بود. * 24 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در ايران طي 19 سال گذشته براساس اين گزارش حجم كل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي انجام شده در ايران از سال 1990 تا پايان سال 2009 نيز به 23.98 ميليارد دلار رسيده و در ميان 14 كشور خاورميانه ايران از نظر حجم جذب سرمايه هاي مستقيم خارجي در اين مدت در جايگاه ششم قرار گرفته است. در اين منطقه عربستان با 147 ميليارد دلار بيشترين رقم و كويت با 608 ميليون دلار كمترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند. حجم سرمايه گذاري‌هاي مستقيم ايران در ديگر كشورها نيز به 2.209 ميليارد دلار از سال 1990 تا 2009 رسيد. از اين نظر ايران در خاورميانه در جايگاه هشتم قرار گرفته است. در اين منطقه امارات با سرمايه گذاري 53 ميليارد دلاري در جايگاه نخست قرار داشته است. عراق نيز كمترين رقم سرمايه گذاري مستقيم در ديگر كشورها را داشته است. *سرمايه گذاري مستقيم خارجي در آمريكا به كمتر از نصف رسيد امريكا يكي از كشورهاي توسعه يافته است كه با كاهش شديد سرمايه گذاري مستقيم خارجي طي سال 2009 مواجه شده است. در حالي كه حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين كشور طي سال 2008 به 316ميليارد دلار رسيده بود اين رقم در سال 2010 به 130 ميليارد دلار كاهش يافته است كه افت 58 درصدي را نشان مي دهد. در عين حال آمريكا همچنان به عنوان بزرگترين مقصد سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در سال 2009 شناخته شده است و چين و فرانسه با 95 و 60 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفته اند. اين رقم براي دو كشور در سال 2008 به ترتيب 108 و 62 ميليارد دلار بوده است. هنگ كنگ با 48 ميليارد دلار ، انگليس با 46 ميليارد دلار، روسيه با 39 ميليارد دلار، آلمان با 37 ميليارد دلار، عربستان با 36 ميليارد دلار، هند با 35 ميليارد دلار و بلژيك با 34 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه هاي چهارم تا دهم از نظر جذب سرمايه هاي خارجي طي سال 2009 قرار داشته اند.

تاريخ ارسال: 1348/10/11

تعداد بازدید: 1380

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |