نویسنده: سهرابی

وب سایت: http://ahanalat.7gardoon.com

به‌رغم روند صعودی نرخ مقاطع با آغاز فصل تابستان، اما از هفته گذشته این روند فروکش کرد؛ به گونه‌ای که در مبادلات هفته گذشته میلگرد با افت 6/1 درصدی در هر کیلو مواجه شد.
رشد آرام و پیوسته میلگرد و تیرآهن
در پی فروکش كردن التهاب در بازار آهن طی هفته گذشته رخ داد رشد آرام و پیوسته میلگرد و تیرآهن زهرا مسافر به‌رغم روند صعودی نرخ مقاطع با آغاز فصل تابستان، اما از هفته گذشته این روند فروکش کرد؛ به گونه‌ای که در مبادلات هفته گذشته میلگرد با افت 6/1 درصدی در هر کیلو مواجه شد. در هفته یاد شده، میلگرد از 788 تومان در ابتدای هفته به طور میانگین به 801 تومان در پایان همین مدت در هر کیلو رسید. در این مدت، تیرآهن نیز روند افزایشی قیمت داشت؛ به طوری که نرخ این محصول بین يك تا 4 هزار تومان برای هر شاخه در نوسان بود. طی معاملات هفته گذشته، شمش تولید داخل به‌رغم روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار‌های جهانی از ثبات نرخ برخورداربود. شنبه و رشد قیمت آهن آلات در نخستین روز از مبادلات هفته گذشته نرخ آهن‌آلات با رشد مواجه شد؛ به گونه‌ای که در این روز میلگرد با افزایش 6/0 تا 3 درصدی در هر کیلو و به قیمت 770 تا 795 تومان در بازار تهران عرضه شد. در مدت یادشده، تیرآهن نیز رشد قیمت را تجربه کرد؛ به طوری که سبد تیرآهن ریز با رشد 2 و يك هزار تومانی در هر شاخه در بازار تهران مورد مبادله قرار گرفت. طی روز مورد بررسی، هر شاخه تیرآهن 24 و 22 نیز با افزایش قیمت 6,3 هزار تومانی در بازار تهران به ثبت رسید. به‌رغم رشد نرخ آهن‌آلات در بازار تهران، اما فولادسازان خصوصی تولیدات خود را با ثبات نرخ در بازار غیررسمی عرضه کردند. در معاملات روز شنبه 16 مرداد ماه جاری نرخ میلگرد تمامی فولادسازان بخش خصوصی بدون تغییر در بازار غیررسمی مورد مبادله قرار گرفتند. در این مدت، نبشی تولید داخل با کاهش قیمت 6/0 درصدی در هر کیلو در بازار غیررسمی به ثبت رسید. در روز یاد شده، شمش فولاد تولید داخل نیز همانند میلگرد بدون تغییر قیمت در بازار غیررسمی عرضه شد. میلگرد 800 تومانی در روز یکشنبه طی روز یکشنبه هفته گذشته، برای دومین روز متوالی میلگرد شاهد رشد نرخ در بازار تهران بود. در مدت یادشده، میلگرد با رشد قیمت 6/0 تا 3 درصدی در هر کیلو و به نرخ 790 تا 800 تومان در بازار تهران به ثبت رسید. در این مدت، تیرآهن نیز رشد قیمت داشت؛ به گونه‌ای که سبد تیرآهن ریز (14،16،18) با رشد 3 هزار تومانی در بازار تهران مورد مبادله قرار گرفت. طی روز مورد بررسی، همچنین هر شاخه تیرآهن 27 و 20 با افزایش قیمت یک هزار تومانی در بازار تهران عرضه شد. در این روز، محصولات فولادی از سوی بخش خصوصی نیز رشد نرخ دسته جمعی را تجربه کردند؛ به گونه‌ای که میلگرد برخی از فولادسازان خصوصی با افزایش قیمت در بازار غیررسمی مورد مبادله قرار گرفت. در این مدت، نبشی و شمش فولاد تولید داخل از ثبات قیمت نسبت به روز ماقبل از آن در بازار غیررسمی برخوردار بودند. توقف رشد قیمت آهن در روز دوشنبه در مبادلات روز دوشنبه 18 مرداد ماه جاری، میلگرد در بازار تهران بدون تغییر نرخ عرضه شد. در مدت یاد شده، به‌رغم ثبات نرخ میلگرد در بازار تهران، اما تیرآهن با کاهش قیمت در این بازار مورد مبادله قرار گرفت. در روز مورد بررسی، رشد قیمت خصوصی‌ها نیز در بازار غیررسمی متوقف شد؛ به گونه‌ای که میلگرد تمامی فولادسازان خصوصی از ثبات نرخ برخوردار بود. در این مدت، شمش فولاد تولید داخل نیز بدون نوسان قیمت نسبت به روز یکشنبه هفته مورد بررسی در بازار غیررسمی عرضه شد. سه‌شنبه و تداوم ثبات نرخ آهن‌آلات در مبادلات روز سه‌شنبه 19 مرداد ماه جاری نرخ آهن‌آلات بر روی خط تثبیت قرار داشت؛ به گونه‌ای که در این روز میلگرد بدون تغییر قیمت در بازار غیررسمی مورد مبادله قرار گرفت. در مدت یاد شده، تیرآهن نیز از ثبات قیمت برخوردار بود؛ به گونه‌ای که به جز کاهش یک هزار تومانی نرخ تیرآهن شاخه 24 و 14 و رشد 500 تومانی تیرآهن شاخه 16 مابقی سایزها بدون تغییر نرخ در بازار تهران به ثبت رسید. در این مدت، نرخ میلگرد تمامی فولادسازان خصوصی بدون تغییر در بازار غیررسمی عرضه شد. در روز مورد بررسی، نبشی تولید داخل با کاهش و شمش فولاد با ثبات نرخ از سوی فولادسازان خصوصی مواجه شد. چهارشنبه و بازگشت رشد قیمت‌ها به بازار آهن طی روز چهارشنبه هفته گذشته، آهن‌آلات در بازار تهران با رشد قیمت نسبت به روز ماقبل از آن به ثبت رسید. در مدت یاد شده، میلگرد با افزایش نرخ 6/0 تا 8/1 درصدی در هر کیلو در بازار تهران و به قیمت 785 تا 810 تومان مورد مبادله قرار گرفت. در این مدت، تیرآهن نیز رشد قیمت را تجربه کرد؛ به طوری که بین 1تا 4 هزار تومان در نوسان بود. در روز مورد بررسی، نرخ میلگرد تمامی فولادسازان خصوصی بدون تغییر در بازار غیررسمی عرضه شد. در این روز، نبشی تولید داخل از کاهش قیمت در بازار غیررسمی برخوردار بود. در مبادلات روز چهارشنبه 20 مرداد ماه جاری شمش فولاد تولید‌کنندگان داخلی بدون نوسان نرخ در بازار غیررسمی به ثبت رسید.

تاريخ ارسال: 1348/10/11

تعداد بازدید: 1013

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |